RESET NHÂN VẬT

LÀM ƠN ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN XỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG 1. Bạn chỉ có thể reset tối đa là 10000 lần.
2. Nhân vật bạn reset không phải là nhân vật chơi thoát ra sau cùng.
3. Lần đầu tiên đi reset bạn cần phải kích hoạt. Link kích hoạt nằm bên dưới trang web.
4. Trước khi reset bạn cần phải lột toàn bộ quần áo lẫn tư trang cá nhân & đem cất vào trong thùng. Vì sau khi reset nhân vật bạn sẽ chỉ còn trên răng dưới bình xăng con mà thôi.
5. Zen cần cho reset phải được gửi vào Ngân hàng.
6. Giá reset từ lần 70 trở đi là 1000000 zen nhân với số lần reset.
7. Sau khi reset bạn sẽ trở về level 1 với 1400 Exp.
8. Đối với Elf & DK reset dưới 10 lần thì Elf được cộng thêm 50 point cho mỗi lần reset, còn DK thì 100 point. Như vậy từ lần thứ 11 trở đi Elf & DK sẽ lời hơn những Nhân vật khác là 500 & 1000 point.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ RESET
Reset Lev Zen Chaos Cret Blue Point
1~10 200 30000000 0 0 0 200
11~30 250 40000000 0 0 0 150
31~50 300 50000000 0 0 0 100
51~70 350 60000000 0 0 0 50
>70 350 Số lần reset nhân với 1000000 0 0 0 30

KÍCH HOẠT RESET CHO LẦN ĐẦU
NẾU BẠN RESET CÓ CẦN JEWEL, THÌ JEWEL PHẢI ĐỂ TRONG NGƯỜI. HỆ THỐNG SẼ TỰ ĐỘNG TRỪ TIỀN VÀO TRONG TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA BẠN (VỚI ĐIỀU KIỆN TÀI KHOẢN BẠN PHẢI CÒN TIỀN).

Tên Nhân Vật

Tên Đăng Nhập

Mật Khẩu