Thông báo về việc xóa tài khoản !

Hiện tại Server MU Hà Tây SS5 và SS6 đang có dữ liệu lưu trữ rất lớn ảnh hưởng tới tốc độ truy cập. Vì vậy chúng tôi chính thức áp dụng việc xóa những tài khoản không đăng nhập hệ thống trong vòng 2 năm. Thời gian thực hiện bắt đầu kể từ ngày 1/5/2014. 

 

Season 5

 

Season 6
 

Season 7